رمضان آمد و ما جانب خمار شدیم / (درباره ماه مبارک رمضان)
40 بازدید
محل نشر: روزنامه کیهان / شماره 15276 / 1373
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی